Zaloguj się

Profil eksperta – Dariusz Aksamit

Nad poprawnością merytoryczną serwisu Kuchnia Molekularna czuwać będą różni eksperci. Poniżej prezentujemy jednego z nich:

Dariusz Aksamit jest doktorantem Wydziału Fizyki na Politechnice Warszawskiej pracując naukowo w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej jako specjalista Zakładu Wzorcowania Aparatury Dozymetrycznej oraz w Zakładzie Dawek Indywidualnych i Środowiskowych. Specjalizuje się w Fizyce Jądrowej. Ukończył na wyżej wymienionej uczelni Fizykę Medyczną z wynikiem bardzo dobrym. Jego praca magisterska „Dozymetria indywidualna w polach mieszanych promieniowania beta i gamma” została zgłoszona do wyróżnienia.

Odbył szkolenia specjalistyczne, takie jak: Basic Kinetic Modeling In Molecular Imaging (Kopenhaga, Dania), European School of Medical Physics (Genewa, Szwajcaria) czy Szkoła Fizyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (Centrum Onkologii W-wa).

Od wielu lat prowadzi warsztaty z fizyki dla dzieci i młodzieży. Od 2010 roku współorganizuje i prowadzi warsztaty podczas Letniej Szkoły Politechniki Warszawskiej. Prowadził również Uniwersytet Dzieci. Przez dwa lata sprawdzał się jako animator w Centrum Nauki Kopernik. Od 2012 roku prowadzi seminaria w objazdowej wystawie „Atomowy Autobus”. Może poszczycić się osiągnięciami w swojej specjalności: jest laureatem wielu konkursów, osobą wyróżnianą za zaangażowanie w rozwój studenckiego ruchu naukowego (wiceprezes Koła Naukowego Fizyków, koordynator grantów, projektów, opiekun warsztatów, organizator wyjazdów, szkoleń i seminariów, wiceprzewodniczący Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej i wiele innych), organizował festiwal „Fizyka Wokół Nas”, w 2012 roku był nominowany przez Polską Agencję Prasową Nauka do nagrody „Populyzator Roku 2012”, był finalistą pierwszej polskiej edycji międzynarodowego konkursu FameLab. Obecnie uczestniczy w grancie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej opracowując książkę popularyzującą naukę „Moja pierwsza książka eksperymentów”.

Uczestniczył w wielu konferencjach, często jako organizator i prelegent (np.: „Warsaw Medical Physic Meeteing”, „Fizyka dla Medyka”. „Dozymetria w celowanej terapii radioizotopowej”, „Dozymetria w medycynie nuklearnej” i wiele innych).

Jest zainteresowany, jak sam uważa, popularyzacją nauki, działalnością organizacji pozarządowych i szeroko pojętą nauką. W czasie wolnym poświęca czas kajakarstwu, pieszej turystyce górskiej, narciarstwu i ratownictwu (jest Honorowym Krwiodawcą).